Duurzamer Prisma

Duurzaamheid binnen Prisma

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor een gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving. We zien werken aan duurzaamheid als werken aan goede kwaliteit van zorg. Daarom zijn we als organisatie aangesloten bij de Green Deal. 

IMG 6457

Samen voor groene en duurzame zorg

Samen streven we naar groene en duurzame zorg. We doen ons best om onze impact zoveel mogelijk te beperken en gaan hier bewust mee om. Daarnaast vinden we het belangrijk om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen en dragen we graag bij aan een duurzame en gezonde omgeving. En daar werken we al jaren aan. Hieraan bijdragen doen we vanuit onze visie over kwaliteit van zorg maar ook steeds strengere wet- en regelgeving eist het van ons om kritisch na te denken over hoe we meer kunnen veranderen. Het is nodig hier aandacht aan te besteden want klimaatverandering komt steeds dichterbij en raakt ons allemaal. Onze zorgsector is voor 7% verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 in Nederland. Dat is een groot aandeel en daarom wordt er ook steeds meer van ons gevraagd. Als zorgorganisatie richten we ons steeds meer op de onderwerpen waar we invloed op hebben. Maatregelen die minder geld kosten en ook impact hebben is je eigen gedrag. Dit gaan we, samen met elkaar, komende jaren verder uitwerken.
Paul En Peggy

Peggy en Paul gaan voor een duurzamer Prisma

Peggy en Paul zijn beiden enthousiast om iedereen binnen Prisma te activeren meer met duurzaamheid te doen. Paul: "Een beter milieu begint bij jezelf, hoorden we vroeger vaak. Dat geldt nog steeds zo." Paul Berry - voorzitter cliëntenplatform
Certificering

Milieuthermometer Zorg

Met onze deelname aan de Green Deal Hart van Brabant leggen de focus op de eisen die de Milieuthermometer Zorg stelt. Prisma maakt gebruik van de Milieuthermometer Zorg als instrument om duurzaamheid binnen de organisatie te meten en te verbeteren. De Milieuthermometer Zorg helpt ons bewust te worden van onze eigen impact op het milieu. Prisma is Brons gecertificeerd voor alle locaties.
Pasted Image 0

Green Team

In 2018 is een Green Team opgericht om acties uit te zetten om te voldoen aan de eisen voor certificering. Het Green Team van Prisma bestaat momenteel uit 13 collega's die werkzaam zijn op verschillende locaties en ondersteunende diensten. Het Green Team komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de voortgang vanuit eigen aandachtsgebied en gezamenlijke projecten worden besproken en gedeeld.