Medezeggenschap

De medezeggenschap van Prisma bestaat uit een aantal onderdelen. Je bekijkt ze hier.

Medezeggenschap bij Prisma

Medezeggenschap, het woord zegt het al: je praat mee over beslissingen. Prisma vindt het belangrijk dat medewerkers en cliënten mee kunnen praten over de bedrijfsvoering. Bekijk hoe we dat doen. 

clientenplatform def met schaduw.jpg

Cliëntenplatform

Het cliëntenplatform heeft acht leden en is de schakel tussen de cliënt en Prisma. Het is een officieel onderdeel van de medezeggenschap ( in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen - Wmcz). Dat betekent dat het cliëntenplatform advies mag geven bij elke organisatieverandering of -vernieuwing. Verder houden de leden zich veel bezig met het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking. Ze laten begeleiders bijvoorbeeld trainen in het op een gelijkwaardige manier kijken naar de cliënt. Neem contact op met de ambtelijk secretaris van het Cliëntenplatform via onderstaande button.
Mail nu
Sjoerd van Heesch Medezeggenschap prisma.png
“De begeleiding zorgt graag voor ons, met alle goede bedoelingen. Maar soms wordt dat ongemerkt bemoeizucht. Ik zet mij daarom graag in voor een goede kwaliteit van de zorg.” - Sjoerd van Heesch, lid van het cliëntenplatform
ccr nieuw.jpg

CCR (Centrale cliëntenraad)

De tien leden van de Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigen de cliënten van Prisma. Elke maand komt de CCR bij elkaar en bespreekt de beleidsplannen en dingen die mogelijk beter kunnen. Daarbij focussen ze op jouw belang. Vier keer per jaar overleggen ze met de Raad van Bestuur. Daarbij geven ze gevraagd en ongevraagd advies. De CCR is - tezamen met het Cliëntenplatform - een van de twee organen die als medezeggenschapsorgaan fungeren in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Neem contact op met de ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad via onderstaande button.
Mail nu

LCR (Lokale cliëntenraad)

Veel locaties hebben hun eigen LCR. Deze overlegt samen met de teamleiders over de locatie en dagelijkse gang van zaken. De leden bestaan uit zowel cliëntvertegenwoordigers als cliënten zelf.

Bewonersraad

Ook bewoners hebben de mogelijkheid om een bewonersraad op te zetten. Met of zonder begeleiding. De zorg draait tenslotte om jou. In deze raad bespreken jullie onder andere terugkerende problemen waar meerdere bewoners tegenaan lopen. Persoonlijke problemen kun je gewoon rechtstreeks tegen de teamleider zeggen.

Logo OR prisma.jpg

Ondernemingsraad

De OR bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken medewerkers van Prisma. Zij behartigen de belangen van hun collega's in het beleid van de organisatie. Dit doen ze door maandelijks overleg te voeren met de Raad van Bestuur. Daarbij hanteren ze de volgende uitgangspunten:

• Kwaliteit en continuïteit van zorg
• Verantwoorde bedrijfsvoering, inhoudelijk en financieel
• Werkgelegenheid
• Kwaliteit van werk: goede arbeidsomstandigheden, moderne arbeidsvoorwaarden en een plezierig werkklimaat

Neem via onderstaande button contact op met Maud van der Meer, ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad.

Mail nu