Medezeggenschap

De medezeggenschap van Prisma bestaat uit een aantal onderdelen. Je bekijkt ze hier.

Medezeggenschap bij Prisma

Medezeggenschap, het woord zegt het al: je praat mee over beslissingen. Prisma vindt het belangrijk dat medewerkers en cliënten mee kunnen praten over de bedrijfsvoering. Bekijk hoe we dat doen. 

Meepraten meedenken meebeslissen

Wil jij meepraten, meedenken meebeslissen? Neem dan contact met ons op. Onze medezeggenschapsraden zijn atlid op zoek naar meer leden. 

Stuur een mail naar:

 

Prisma heeft verschillende medezeggenschapraden: 

clientenplatform def met schaduw.jpg

Cliëntenplatform

Het cliëntenplatform heeft acht leden en is de schakel tussen de cliënt en Prisma. Het is een officieel onderdeel van de medezeggenschap ( in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen - Wmcz). Dat betekent dat het cliëntenplatform advies mag geven bij elke organisatieverandering of -vernieuwing. Verder houden de leden zich veel bezig met het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens met een beperking. Ze laten begeleiders bijvoorbeeld trainen in het op een gelijkwaardige manier kijken naar de cliënt. Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk dan hoe jij kunt meepraten.
Meer weten
240820 018, Bc
“Ik vind het belangrijk dat mensen zoals ik als volwaardig lid van de maatschappij gezien worden. Dat betekent dat we meepraten over onze zorg en ons leven. Dat moeten we allemaal leren, ook al is dat soms lastig." Paul Berry - voorzitter cliëntenplatform
ccr nieuw.jpg

CCR (Centrale cliëntenraad)

De CCR komt op centraal niveau op voor de belangen van alle cliënten en cliëntvertegenwoordigers van Prisma. Dit doet zij door advies- en instemmingsaanvragen van de Raad van Bestuur over allerlei onderwerpen in behandeling te nemen en daar een gewogen oordeel over te geven. Denk bijvoorbeeld aan zaken die gaan over kwaliteit, veiligheid en hygiëne, voeding of aan hoe we het beste vorm kunnen geven aan medezeggenschap binnen Prisma. De CCR kan ook zelf het initiatief nemen om bepaalde zaken bespreekbaar te maken binnen Prisma. Het belang van de cliënt staat hierbij altijd voorop. Leden van de CCR zijn daarnaast ook actief in verschillende werk- en klankbordgroepen binnen Prisma. De CCR komt maandelijks bij elkaar om beleidsplannen en zaken die mogelijk beter kunnen met elkaar te bespreken. Regelmatig is er ook overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De CCR bestaat op dit moment uit 5 leden. Zij wil het aantal leden graag uitbreiden naar 10 à 12 leden. Ben je geïnteresseerd in het werk van de CCR en wil je actief bijdragen aan het werk van de CCR? Neem dan contact met ons op: ccr@prismanet.nl maken graag kennis met jou. Wij houden je graag op de hoogte over de CCR. Lees hier het laatste nieuws
Maak kennis met de CCR

LCR (Lokale cliëntenraad)

Veel locaties hebben hun eigen LCR. Deze overlegt samen met de teamleiders over de locatie en dagelijkse gang van zaken. De leden bestaan uit zowel cliëntvertegenwoordigers als cliënten zelf.

Bewonersraad

Ook bewoners hebben de mogelijkheid om een bewonersraad op te zetten. Met of zonder begeleiding. De zorg draait tenslotte om jou. In deze raad bespreken jullie onder andere terugkerende problemen waar meerdere bewoners tegenaan lopen. Persoonlijke problemen kun je gewoon rechtstreeks tegen de teamleider zeggen.

Logo OR prisma.jpg

Ondernemingsraad

De OR bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken medewerkers van Prisma. Zij behartigen de belangen van hun collega's in het beleid van de organisatie. Dit doen ze door maandelijks overleg te voeren met de Raad van Bestuur. Daarbij hanteren ze de volgende uitgangspunten:

• Kwaliteit en continuïteit van zorg
• Verantwoorde bedrijfsvoering, inhoudelijk en financieel
• Werkgelegenheid
• Kwaliteit van werk: goede arbeidsomstandigheden, moderne arbeidsvoorwaarden en een plezierig werkklimaat

Neem via onderstaande button contact op met Maud van der Meer, ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad.

Mail nu