Visie op medezeggenschap

De visie op medezeggenschap Prisma
Met vertrouwen en respect werken jij en ik samen. Daarom luister ik naar jou en jij naar mij. We gebruiken begrijpelijke taal. We denken samen na over wat belangrijk is voor jou en voor anderen. We vragen jouw mening en advies. We zijn eerlijk naar elkaar en proberen elkaars standpunt te begrijpen. Zo besluiten we samen wat we gaan doen. 

Meepraten, meedenken, meebeslissen
We praten samen met jou en je familie of vrienden over wat jij belangrijk vindt. Ook als jij en ik zaken willen verbeteren of veranderen, voor jou of voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten. Dat doen we op de plek waar het speelt. Lokaal en informeel waar het kan, centraal en formeel waar dat noodzakelijk is. 

We betrekken jou en je familie of vrienden bij nieuwe projecten of veranderingen in de zorg. We denken samen na over wat we nog beter kunnen doen. Het bestuur van Prisma vraagt advies of instemming van de medezeggenschapsraden voordat we een besluit nemen dat impact heeft op het leven van alle cliënten.

stuur een mailtje