Maak kennis met de leden van de Raad van toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn de werkgever van de Raad van Bestuur. Zij krijgen betaald volgens de regeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. Deze vergoedingen staan in de jaarrekening van Prisma.

Leden Raad van Toezicht

De heer drs. F.J. (Ferry) Muller
Ferry Muller.jpg
Lid van de Raad van Toezicht sinds 11 september 2015

Werkervaring/ ervaring als toezichthouder:
de aandachtsgebieden van de heer Muller zijn Financiën en Vastgoed. Als CFO bij Vebego International is Muller eindverantwoordelijk voor de financiën, de corporate governance, juridische zaken, inkoop en ICT. “Vebego is al jaren actief in de zorg op verschillende terreinen. De snel veranderende spelregels op het gebied van financiering en de organisatie achter de zorg vereist een groot aanpassingsvermogen van bedrijven als Vebego. Deze ontwikkelingen raken ook Prisma. Ik hoop dat mijn bedrijfsmatige achtergrond en know how kan bijdragen aan een verdere succesvolle ontwikkeling van Prisma.” 

Wat is uw specifieke aandachtsgebied als lid van de RvT?

 • Voorzitter van de commissie Financiën
 • Lid van de commissie Vastgoed
 • Lid van de commissie ICT
De heer drs. T.M.A.J. (Jérôme) Verhagen
j._verhagen_250x339.jpg
Lid Raad van Toezicht sinds 1 juli 2018

Ervaring door verschillende directiefuncties bij Philips.

Huidige functies: 
verschillende toezichtfuncties bij bedrijven en instellingen. 

Wat is uw specifieke aandachtsgebied als lid van de RvT?

 • Voorzitter
 • Remuneratiecommissie
 • De voorzitter heeft een "standing invitation" voor alle commissies
Mevrouw mr. C.A. (Cristel) Poortenaar
Mevrouw C. Poortenaar.jpg
Lid van de Raad van Toezicht sinds 1 januari 2017

Werkervaring/ ervaring als toezichthouder:
Mevrouw Poortenaar is algemeen directeur van een organisatie die zich richt op duurzame inzetbaarheid van medewerkers (loopbaanontwikkeling, coaching, outplacement en re-integratie).

Huidige functies:

 • Senior-adviseur MKB-Nederland op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en pensioen, bestuurslid van pensioenfonds Recreatie
 • Directeur VBE, branchevereniging evenementen- en horeca beveiligingsorganisaties
 • Voorzitter SSFH, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (arbeidsmarkt en opleidingsfonds werknemers in de Huisartsenzorg).

Wat is uw specifieke aandachtsgebied als lid van de RvT?

Voorzitter van de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid. Voornaamste aandachtsgebied in deze commissie is HRM.

Mevrouw ir. Jacqueline Kuppens
Ir Jacqueline Kuppens.jpg
Lid van de Raad van Toezicht sinds 1 april 2016

Werkervaring/ ervaring als toezichthouder: wethouder, gemeenteraadslid, bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties, programma- en projectleiding, organisatieadvies

Huidige functie: 

 • Programmaleider
 • Adviseur 

Wat is uw specifieke aandachtsgebied als lid van de RvT?
Lid van de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid, Voorzitter van de commissie Vastgoed

Dr. J.W.G. (Jan-Willem) Meijer
Jan Willem Meijer.jpg
Lid van de Raad van Toezicht sinds 1 mei 2015

Werkervaring/ ervaring als toezichthouder:
Ik ben werkzaam als raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Deze functie combineer ik met mijn werk als senior wetenschappelijk onderzoeker en revalidatiearts. Als revalidatiearts is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een van mijn expertisegebieden.

Wat is uw specifieke aandachtsgebied als lid van de RvT? 
Ik ben lid van de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast ben ik vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en daarom ook lid van de Remuneratiecommissie.

Bijzonderheden:
Het signaleren van verbeterpunten in de zorg, het wetenschappelijk onderbouwen daarvan en het motiveren van mensen om de zorg vervolgens te verbeteren vormt de rode draad in mijn werk. Dit vormt de basis voor mijn toezichthoudende functie bij Prisma.

De heer drs. R. (Roel) Goffin
Roel Goffin.jpeg
Lid Raad van Toezicht sinds 1 juli 2018

Werkervaring/ ervaring als toezichthouder:
verschillende toezichtfuncties bij maatschappelijke organisaties.

Huidige functie: 
bestuurder bij Zuyderland

Specifieke aandachtsgebied: 
Financiële commissie
ICT commissie