Raad van Bestuur Prisma

 Jaap de Bruin
 Voorzitter Raad van Bestuur

 088 - 770 2570
 secretariaatraadvanbestuur@prismanet.nl