Op deze pagina willen we je graag meenemen in de resultaten en mooie voorbeelden die we met het project ‘Meer dan recht alleen!’ hebben opgehaald. We hopen dat het je inspireert om ook zelf de fakkel over te nemen en de ander met een beperking recht te doen.

  • klik op afbeelding om deze beter in beeld te krijgen. 
  • Benieuwd naar de verhalen, klik dan op de spiegelvragen

WAT IS DE ZIN VAN EEN NAAM?  | WHAT'S IN A NAME?

{hidden}Wij hebben bij AC Groen een gekozen deelnemersraad. Hierin bespreken we met elkaar verschillende onderwerpen die met het werken te maken hebben.
Tijdens een bijeenkomst kwam naar voren dat de deelnemers de benaming cliënt niet passend vonden en het ook lastig vinden dat er zo over hen gesproken wordt. Navraag bij alle medewerkers binnen AC groen heeft erin geresulteerd dat het woord cliënt verandert in het woord deelnemer/ster.

Door symbolisch een ballon op te laten met het woord cliënt, hebben we daar zo gehoor aan gegeven. Welke naam zie jij in de spiegel?

Ballon Spiegelbeelden

SPIEGELBEELDEN | REFLECTIONS

{hidden}vandaag lezen we terug, over de dag van gisteren.Welk nieuws schrijf jij morgen?Het VN verdrag waarmaken! Kijk jij mee in de spiegel?

Krant Spiegelbeelden

DE TUIN VAN EDEN | THE GARDEN OF EDEN

{hidden} Hier wonen mensen met een beperking, met een laag niveau.
Beheersmatig werken was normaal; dat doen we gewoon zo.
Toen kwam het project ‘proeftuinen’: rechten van de mensen wordt er nu anders gekeken naar de cliënten, hun behoeftes, hun wens.
Wat zijn de dingen die ze willen, de momenten die ze raken,
kunnen en willen ze hun eigen keuzes maken.
We zijn een andere weg in gegaan,
proberen eens in hun schoenen te staan.
Hoe laat ga ik naar bed, wat wil ik eten.
Ik ben maar een stil persoon, zullen ze me niet vergeten?
Ik hou van heel veel dingen, zowel groot als klein.
Leer mij kennen, dat vind ik fijn.
Waar woon ik, wat is mijn huis?
Is het jouw werkplek, of is het mijn thuis?
Ik zit hier misschien wel alleen,
maar hoe is het met het netwerk om mij heen?
Door deze verandering, een andere manier van kijken
kunnen we het leven van de cliënten verrijken.
Nu zijn we zij aan zij gaan staan
en deze missie met zijn allen aangegaan.
Van een buitenplek die is vergeten
naar een mooie belevingstuin waarin je zelfs de planten kunt eten.
Van een kamer met een paar stoelen, tafels en niet meer,
naar een ruimte vol liefde, warmte en sfeer.
We zijn er nog niet, moeten nog veel proberen,
een lange weg te gaan met nog veel te leren.
Maar deze manier van werken en dat zullen de meeste beamen,
is samen te vatten in: we doen het samen. Kijk jij naar het paradijs in de spiegel?

Onkruid Spiegelbeelden

LEEGTE | EMPTINESS

{hidden} Heden
Tweemaal per maand delen Bewoners in eigen- en verscheidenheid het ritme van het alledaagse leven om te vieren en gevierd te worden ‘Er mogen zijn’ Zorg als geordend bestaan regel geleid in voor en tegenspoed het hiervoormaals als inspiratie.
Toekomst (?)
Te pas en te onpas komen Burgers voor zich en voor allen samen in de leegte van een ordoïde plek om uit te vinden arrangementen van ‘Binding en betekenis’ Zorg als conflict solidariteit in variëteit in voor en tegenspoed het hiernumaals als oriëntatie.
Dialoog
Een collega staat te roken, bij de achterdeur van het hoofdgebouw, ze kijkt uit op de kapel “Ik kom daar eigenlijk nooit binnen, ik heb niks met de kerk”, zegt ze stellig
“Het gaat er daar wel anders aan toe dan in een normale kerk”, probeert een ander “Ja, maar toch…” is haar antwoord, drukt haar sigaret uit en loopt weer naar binnen de ander achter haar aan…
Verleden
Meermaal daags bezinnen Broeders bruine pij en een wit koord vol met knopen zich op hun inspiratiebron om het vol te houden ‘Je leven geven om te laten leven’. Zorg als samenleven het goede was voorgegeven in voor en tegenspoed het hiernamaals als beloning. Zie jij iets in de spiegel?

Kapel Spiegelbeelden

PRIVACY | PRIVACY

{hidden} Zonder privacy heeft het geen zin om een individu te zijn. Zie jij een individu in de spiegel?

Rozen Vrouw Spiegelbeelden

JA, WIJ KUNNEN | YES, WE CAN

{hidden}De bewoners dagen hier hun begeleiders uit. Geen vraag is hier te gek, geen doel te groot of te klein. De bewoners hebben de regie over hun eigen leven. Geen controlerende begeleiding die de touwtjes in handen wil houden om te voorkomen dat het mis gaat. Pleisters plakken mag, is ons motto!
Deze doelgroep kan en durft het aan om de teugels in eigen handen te nemen en bepaalt zelf het tempo en de manier waarop doelen behaald worden. Dit betekent niet dat alles zomaar kan, maar wel dat we samen een weg zoeken om de doelen te bereiken.
YES WE DO!

Begeleiding beweegt mee op het niveau, het eigen kunnen en hun wensen. Respect en gelijkheid naar alle partijen staan hier hoog in het vaandel. YES WE WILL!

We kunnen geen ijzer met handen breken en lopen regelmatig tegen (overheid) regels aan. Maar dit weerhoudt ons er niet van om ook die regels ter discussie te stellen of om dan een andere afslag te nemen om onze doelen te behalen. Met deze manier van werken ontvingen wij een 10 op een cliënttevredenheidsonderzoek en hierop zeggen wij: YES IT CAN! Kan jij in de spiegel kijken?

Mannen Spiegelbeelden

WIE DEZE SCHOEN PAST TREKKE HEM AAN | WHOM THE CAP FITS LET HIM WEAR IT

{hidden}De toegankelijkheid heeft betrekking op het er mogen, kunnen zijn en makkelijk bereikbaar. Voor het publiek toegankelijk, openbaar of openbaar toegankelijk: iedereen mag er zijn, ook wel inclusie genoemd. Een samenleving die niemand wil uitsluiten, moet om te beginnen toegankelijk zijn, voor iedereen. Toegankelijkheid voor iedereen gaat verder dan de juiste deurbreedte en het weghalen van drempels. Het vraagt ook om een andere houding en mentaliteit, om respect en begrip. Het gaat erom hoe mensen met een beperking worden bejegend, om goede informatie over toegankelijkheid en toegankelijk zijn, over gelijkwaardigheid als mens, deelnemer en sporter. Als sporter makkelijk toegang hebben, je welkom voelen. De juiste ‘schoenen’ kunnen kiezen, schoenen die passen bij de betreffende sport waardoor meedoen nog gelijkwaardiger en leuker wordt!

Bewegen en sport als bindmiddel, als veters in je schoenen. De meeste werkende Nederlanders gaan ’s ochtends liever een rondje koffie halen vóór dan een rondje hardlopen met hun collega’s. Dat is ieders goed recht maar tegelijk ook jammer, want bewegen en sport is om allerlei redenen van groot belang voor onze samenleving. Allereerst uit oogpunt van gezondheid en een actieve leefstijl. Bewegen en sport is daarnaast ook een belangrijk bindmiddel in onze huidige samenleving: het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat maakt bewegen en sport ook gewild én kansrijk voor het realiseren van een hele reeks doelen.
Wij zien bewegen en sport ook als middel om andere doelen te bereiken:
- bevordert sociale relatie tussen mensen
- leert mensen omgaan met normen, waarden en spelregels
- bewegen biedt ontplooiingsmogelijkheden
- heeft een positief effect op de gezondheid
- is uitstekend geschikt als preventie bij gezondheidsproblemen zoals overgewicht
- het kan verveling verdrijven, eenzaamheid tegengaan en de ‘ sociale inclusie’ bevorderen.

Bewegen en sport is er voor alle leeftijden. Onze missie is het stimuleren van bewegen en sport om een gezonde en actieve leefstijl voor iedere cliënt van Prisma te bevorderen. Mensen stimuleren om te bewegen. Als sportmens ben je gelijkwaardig, het gaat om het meedoen wat telt. En iedereen die wil meedoen, moet dat op zijn eigen niveau en naar zijn eigen wensen kunnen doen.

‘Sport has the power to change the world.
It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. Sport can awaken hope were there was previously only despair’
Nelson Mandela Beweeg jij weleens in de spiegel?

Gymschoen Spiegelbeelden

IEMAND UIT DE DROOM HELPEN | OPEN ONE'S EYES

{hidden}Mijn droomwens is altijd geweest om auto te kunnen rijden. Ik keek ernaar uit om 18 jaar te worden, want dan zou mijn droomwens in vervulling kunnen gaan.
Helaas, ik was dan wel 18 jaar, maar vooral beperkt!
"Je kan het niet halen", "Je bent beperkt", "Het is gevaarlijk", "Met de deeltaxi of fiets kan je toch ook overal komen", is wat ik terug kreeg.

In 2015/2016, 20 jaar later, is het mij toch gelukt.
Ik mocht gaan proberen om eindelijk mijn droomwens te gaan verwezenlijken, mijn rijbewijs gaan halen. Dit met steun van de begeleiding en bewindvoering.
En zie hier: ik heb mijn 45km wagentje en met trots laat ik weten dat ik alles in 1x heb gehaald!!! Wat wens jij voor de spiegel?

Sleutel Spiegelbeelden

OOST WEST THUIS BEST | HOME SWEET HOME

{hidden}Ik ben potverdorie 63
Ik wil niet verhuizen. Op het Landpark voel ik me thuis. Hier zijn de mensen die ik vertrouw.  En daar heb ik hard mijn best voor moeten doen. Ik wil niet opnieuw beginnen. Weer een andere omgeving, weer andere mensen leren vertrouwen. Waarom horen jullie mij niet? Ik ben potverdorie 63!
Als ik het niet meer verwacht, staat er iemand op. Voor mij. Iemand die mij hoort en de eerste steen een duwtje geeft. Dat is genoeg. Die ene steen raakt de andere en zet alles in beweging.
Ik mag gaan kijken op een andere woonplek en daarna zelf beslissen waar ik wil wonen. Ik word gehoord! Mensen laten weten dat ze het fijn vinden als ik zou blijven. En dat is ook wat ik kies. Ik ga wonen op de plek waar ik de mensen vertrouw.  Het huis wordt nog gebouwd. En hoewel ik twijfel of het groot genoeg is, voel ik een glimlach op mijn gezicht.
Als je niet gehoord wordt, voel je je alleen. Maar je moet blijven roepen om gehoord te worden. En anderen moeten luisteren. Vertrouw jij de persoon in de spiegel?

Steentjes Spiegelbeelden

DE NACHTWACHT | THE NIGHT WATCH 

{hidden} Zo bijzonder als de Nachtwacht,
zo is jouw nacht voor ons.
Met jou kijken we naar wat jij nodig hebt.
Een veilige nacht voor jou is onze kunst. Ben jij die kunstenaar in de spiegel?

Nachtwacht Spiegelbeelden

GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN | GOOD EXAMPLE TENDS TO BE FOLLOWED


{hidden}. Volg jij het nog als je kijkt in de spiegel?

Meisje Spiegelbeelden

ZIJN STEMPEL DRUKKEN OP | TO LEAVE ONE'S MARK

{hidden}Drie à vier jaar geleden ben ik in een psychose terecht gekomen, ik ben onderuit gegaan en daarmee voor 95% afhankelijk geworden van mijn vader. Daarvoor ging ik als ieder ander mens zonder beperkingen, door het leven. Nu ga ik door het leven als een mens met beperkingen. Mijn beperking bestaat uit het feit dat mijn draagvlak verminderd is en dat ik meer tijd nodig heb om bijvoorbeeld mijn problemen op te lossen.
Voor mijn psychose had ik snel voor mezelf helder wat ik met mijn probleem kon doen, nu heb ik daar een dag voor nodig.
Ik ben me bewust van mijn beperkingen, maar ik heb ook beperkingen opgelegd gekregen vanuit maatschappelijke optiek, beeldvorming die er is over mensen die bijvoorbeeld een behandeling hebben gehad bij de GGZ.
Mijn vader heeft mij onvoorwaardelijk gesteund in dit proces, hij is in mij blijven geloven en dat is mijn redding geweest.
Na de behandeling van mijn psychose binnen de GGZ ben ik binnen Prisma komen wonen, omdat mijn vader ziek werd. Ik kwam als crisis op een voorziening terecht met een dossier.
Dat dossier is gevuld geweest met informatie wat geen recht deed aan mij, als mens.

Regie en Privacy
Ik heb binnen Prisma op een aantal voorzieningen gewoond en totaal twee verschillende vormen van ondersteuning ervaren. Op een voorziening heb ik ervaren dat ik geen inbreng mocht hebben in mijn ondersteuning: ik had geen sleutel, ik kon niet alleen in gesprek zijn met mijn vader, ik moest mee eten. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
De invloed van begeleiders was dermate groot en ik heb niet ervaren dat ze mij zagen als mens, als persoon. Het ging slecht met mij in die periode en ik was erg ongelukkig.
Op een gegeven moment heb ik bij mijn vader aangegeven dat als het zo moet, dan wil ik niet meer leven. Ik ben toen via een voorziening in Oosterhout terecht gekomen in mijn huidige woning, mijn thuis kan ik nu zeggen.
Dossier of mens?
Hier heb ik een kans gekregen, mijn dossier werd in de kast gelegd, er werd naar mij geluisterd en ik mocht een inbreng hebben in mijn ondersteuning.
Ik ervaar een ‘normale omgeving’, ik ervaar dat mensen eerlijk naar me zijn, ik word gezien als mens. Deze omgeving maakt dat ik mij kan ontplooien, dat ik weer perspectief ervaar en maakt dat ik nu in staat ben voor mezelf te zorgen en voor mijn zieke vader te zorgen. Ik ben weer mens, ik heb een thuis. Zie jij een mens in de spiegel?

Hand Spiegelbeelden

BAGAGEDRAGER | LUGGAGE CARRIER

{hidden} Een duwtje in de rug,
jij kan dit!
De uitdaging aangaan,
staan te kijken van je eigen prestaties.

Wat een positieve ervaring,
jij meer toegankelijk voor anderen,
de wereld meer toegankelijk voor jou.

Een hele nieuwe wereld,
dank je wel ‘kale berg’.
Trots op mijn vrienden,
trots op mezelf.

Wij trots op jou! Welke prestaties kan jij zien in de spiegel?

Fiets Spiegelbeelden

MAAK CONTACT | CONNECT


{hidden}
Wat, gewoon?
Wanneer, gewoon?
Waarom, gewoon?
Altijd, gewoon?

Hoezo, gewoon?
Welk, gewoon?
Nu, gewoon?
Straks, gewoon?

Wie, gewoon?
Ik, gewoon?
Jij, gewoon?
Wij, gewoon?

Nooit, gewoon?
Niemand, gewoon?
Bijna, gewoon?
Iedereen, gewoon?

Social Media voor iedereen, dus ook voor jou! Voor mij zijn al mijn 'vrienden' gelijk.
Criteria om je op te nemen in mijn netwerk heb ik niet.
Krijg ik een verzoek, dan kan het zomaar zijn dat ik je 'vriend' wil worden.
Misschien nodig ik je wel uit mijn 'vriend' te worden. Heb ik 'last' van jou, dan zal ik je 'ontvrienden'. Voor mij geen verschil tussen familieleden, vrienden, kennissen, buren, cliënten, collega's. Maak jij contact in de spiegel?

Laptop Spiegelbeelden

IEMAND MET GELIJKE MUNT BETALEN | THE TIT FOR TAT , THE EYE FOR AN EYE

{hidden} Collega in plaats van cliënt!
Als lid van het Cliëntenplatform heb ik de kans gekregen om deel te nemen aan de cursus: ‘Samen sterker’ van het LFB.
Nadat ik een aantal cursusochtenden heb bijgewoond, heb ik bij het UWV toestemming gevraagd om mezelf volledig beschikbaar te stellen als lid van het Cliëntenplatform en als ervaringsdeskundige bij Prisma. Het UWV heeft hier toestemming voor gegeven!

Ik ben gevraagd om mee te werken aan het maken van een cliënt-vriendelijke versie van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Dit sprak me erg aan, aangezien ik een jaar gestudeerd heb voor leraar Nederlands. Ik werk op woensdag- en vrijdagochtend op het Centraal Kantoor in Waalwijk. Op het Centraal Kantoor word ik gezien als een volwaardige collega en niet als een cliënt van Prisma. En zo moet het ook!
Mijn eerste klus zit erop, ik ga nu een  cliëntvriendelijke versie maken van de folder: ‘Daar kunt u op rekenen bij Prisma’. Zie jij een collega in de spiegel?

Freek Spiegelbeelden

Bel ons!088 7702200