Wat is een hospice?

Je gaat naar een hospice als verwacht wordt dat je nog minder dan 3 maanden leeft.

Het is een huis waar je de zorg krijgt die nodig is. Het hospice van Prisma is er speciaal voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de reguliere hospicezorg, door bijvoorbeeld hun verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, verslaving of dementie, kunnen bij onze hospicezorg terecht.

Er zijn verpleegkundigen, maar ook artsen die goed op je letten. Zo neem je in alle rust afscheid en proberen we het leven toch nog elke dag met elkaar te vieren.