Stichting Prisma participeert in landelijk onderzoek naar arbeid

Met ingang van 1 juni participeert Stichting Prisma in een vier jarig durend onderzoek, voorbij valkuilen en wensdenken, naar de maatschappelijke meerwaarde van bedrijfsmatige dagbestedingprojecten voor mensen met een arbeidsmatige beperking.

Het onderzoek is opgezet door de Vrije Universiteit Amsterdam en wordt uitgevoerd door de heer Drs. P.H. Ongenae. Aan het onderzoek nemen momenteel een zestien tal GGZ-, Ribw- en VG-zorgorganisaties deel, verspreid over heel Nederland. De doelstelling is door te groeien naar 25 organisaties. Stichting Prisma participeert in het onderzoek met arbeidscentrum Wilhelminakanaal. 

Het onderzoek sluit aan bij de visie van Stichting Prisma dat "Iedereen op haar/zijn manier een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving." De doestelling van het onderzoek is, te onderzoeken in welke mate arbeid een bijdrage levert aan de integratie en participatie van mensen met een arbeidsmatige beperking in de samenleving. De focus hierbij is, het gaat om de meerwaarde van arbeidsmatig werken voor de individuele cliënt en de meerwaarde van bedrijfsmatige projecten voor de samenleving.

In het onderzoek worden nadrukkelijk de visie en meningen van cliënten, cliëntbetrokkene, medewerkers en belanghebbende partijen meegenomen.

Bij de start van het onderzoek wordt bij de Stichting Prisma onderzoek gedaan naar de meerwaarde van arbeid. In het derde kwartaal van 2012 worden cliënten, medewerkers en belanghebbenden uitgenodigd middels een webbassed applicatie aan het onderzoek deel te nemen. De bevindingen hiervan worden in het vierde kwartaal teruggekoppeld naar de organisatie. In het vervolg van het onderzoek komt de focus te liggen op AC Wilhelminakanaal te Oosterhout van de Stichting Prisma. De bevindingen van het onderzoek worden gedurende de looptijd van het onderzoek tussentijds teruggekoppeld naar de organisatie.

Start Enquete

Indien u vragen heeft over het onderzoek of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de trajectbegeleiders van Stichting Prisma via 06-51401702 of de onderzoeker via de email p.h.ongenae@vu.nl.

VU_Amsterdam

Bel ons!088 7702200