Kind en Gezin (gezinsbegeleiding)

Prisma biedt verschillende soorten ondersteuning aan kinderen en gezinnen die te maken hebben met een (verstandelijke) beperking, een ontwikkelingsachterstand of een psychiatrisch probleem. Bekijk de mogelijkheden!

OndersteuningthuisWij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel als mogelijk in hun eigen gezin opgroeien. Daarom bieden wij ondersteuning, begeleiding en behandeling op maat aan het kind én het gezin. Dit varieert van kortdurende intensieve behandeling tot langdurige lichtere ondersteuning in de thuissituatie.

Film Kind En Gezin Content 2

Onze zorg 'producten' Multi Systeem Therapie (MST), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG-VB) en Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) geschikt voor intensieve gezinsbehandeling en -begeleiding aan (multi-probleem) gezinnen. Ambulante Gezinsbegeleiding (AGB) is een lichtere vorm van gezinsbegeleiding. Het uiteindelijk doel is altijd om een zo gezond mogelijke gezinssituatie te creëren waardoor kinderen thuis kunnen opgroeien.

Naast de gezinsbehandeling en -begeleiding werken we ook samen met logeergezinnen, gastgezinnen, vakantiegezinnen of pleeggezinnen. In deze gezinnen kunnen kinderen met een (verstandelijke) beperking logeren of voor een langere periode verblijven. Hierdoor kan het eigen gezin af en toe even op adem kan komen.

Ouders die te maken krijgen met een kind met een (verstandelijke) beperking en/of ontwikkelingsachterstand kunnen al in een vroeg stadium bij ons terecht. In onze dagbehandelgroepen bieden wij in groepsverband diagnostiek en dagbehandeling aan kinderen tot 18 jaar, die vanwege hun beperking en/of ontwikkelingsachterstand niet naar een reguliere peuterspeelzaal of basisschool kunnen.

Bekijk hier waar u op kunt rekenen bij Prisma. (vergoedingenoverzicht)

widgetwidget

Bel ons!088 7702200