Particulier wooninitiatief (ouderinitiatief)

Denk je na over de toekomstige woon- en zorgsituatie van jouw kind en zou je samen met andere ouders/verwanten zelf een wooninitiatief / ouderinitiatief willen opzetten? Dan kan Fittin je deskundige begeleiding bieden bij het organiseren én realiseren van een particulier wooninitiatief. Fittin is een label van Prisma.

Logo -Fittin -RGB_twitter

Uitgangspunt daarbij is dat jullie zelf de regie over de huisvesting, zorg en begeleiding van jullie kind/verwante houden. Fittin heeft jarenlange ervaring met deze wooninitiatieven. We denken graag met jullie mee en ondersteunen jullie in de verschillende fases die horen bij de realisatie van een particulier wooninitiatief / ouderinitiatief. De intensiteit en omvang daarvan is afhankelijk van jullie eigen 


Wensen. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over Fittin. 

Facebook Banner _2

Projectbegeleiding particuliere wooninitiatieven / - ouderinitiatieven

Aan jullie wooninitiatief wordt een projectondersteuner van Fittin gekoppeld. Hij vormt jullie aanspreekpunt. En kan jullie begeleiden bij het maken en uitvoeren van een gezamenlijk projectplan. Daarnaast kunnen jullie gebruik maken van de kennis en formats die voor het realiseren van een particulier initiatief van belang kunnen zijn.

Specifieke expertise

Indien jullie een vraag om specifieke deskundigheid hebben, kunnen wij deze - afhankelijk van het soort expertise - leveren. Denk daarbij aan expertise t.a.v. bouw, zorginhoudelijke vraagstukken, indicatiestelling, wet en regelgeving.

Begeleiding groepsproces initiatiefnemers

Het samenwerken bij een particulier initiatief is een ingewikkeld groepsproces, waarin ieders belangen, opvattingen en verwachtingen meespelen. Fittin begeleidt ook deze kant van het initiatief. Waarbij jullie leren op een constructieve wijze met elkaar samen te werken aan de realisatie en exploitatie van het initiatief.

Ondersteuning bij het zoeken naar huisvesting of investeerders

Fittin heeft relaties met diverse organisaties en kan jullie met woningcorporaties en (particuliere) investeerders in contact brengen.  Ook kunnen wij de gesprekken begeleiden, mochten jullie daar behoefte aan hebben.

Ondersteuning bij het zoeken van financiering wooninitiatieven / ouderinitiatieven

Fittin kan jullie adviseren over de wijze waarop jullie de financiering voor het project kunnen regelen. Daarbij gaat het zowel om de financiering van de huisvesting en de inrichting daarvan als over de (structurele) financiering van de zorg.

Leveren van zorg wooninitiatief / ouderinitiatief

Na realisatie van het wooninitiatief behouden jullie de regie over de zorg die Fittin levert. Binnen de grenzen van de beschikbare financiering worden afspraken gemaakt over maatwerk (o.a. over de inzet van collectieve uren). Verder hebben jullie invloed op de werving en selectie van de Fittinmedewerkers die de zorg aan jullie verwanten gaan leveren.

widgetwidgetwidget

Bel ons!088 7702200