Therapieën

0Y8A8348_b.jpg

Een aantal van onze methodes

Jij wil zo normaal mogelijk leven. En zoveel mogelijk zelf doen. Wij helpen je daarbij. Graag leren we je kennen. Samen met jou en jouw familie kijken we wat jij al kunt, wat jij graag wil en wat er nog moeilijk is. Zo komen we tot een behandeling die precies bij jou past.

Weten wat wij te bieden hebben? Op deze pagina beschrijven we kort enkele van onze methodes. 

 

HouVast Methodiek

Met behulp van de HouVast methode helpen we jullie om je kinderen (weer) veilig en "goed genoeg" zelf op te voeden. Je kampt als ouder(s) zelf met een lichte beperking en weet even niet hoe je je gezin moet onderhouden.

Het doel is het blijvend veilig thuis laten wonen van jullie kinderen, eventueel met hulp van jullie omgeving. Je oefent om voor je gezin te zorgen en om taken uit te voeren die horen bij jullie gezin. Dit blijven we herhalen, net zolang totdat je zelf (weer) voor je gezin kan zorgen.

HouVast biedt een duurzame, blijvende ondersteuning voor jullie (als ouders met een lichte beperking), daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.

Rots en Water weerbaarheidstraining

Word jij gepest op school, of ben je in het verleden gepest en heb je daar nog steeds last van? Ben je onzeker? Word je snel boos en vinden anderen je maar agressief? Onze weerbaarheidstraining is voor iedereen, jong en oud, die beter voor zichzelf wil leren opkomen. 

We maken gebruik van de Rots en Water methodiek. Je bent vooral veel met je houding en beweging bezig. Met behulp van deze training zit je lekkerder in je vel én kom je beter voor jezelf op.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen (6-21 jaar)

Tijdens de groepsactiviteiten werk je in een groep aan je persoonlijke doelen. Je kan jezelf zijn, leren om voor jezelf op te komen en het leren omgaan met je beperking.

Multisysteem Therapie

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve, ambulante gezinsbehandeling voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar, die ernstige gedragsproblemen laten zien. Prisma biedt MST-ID voor gezinnen waarbij de jongere en/of ouders functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking. 

Bij ernstig probleemgedrag moet gedacht worden aan het oa het plegen van strafbare feiten, agressie, spijbelen, weglopen van huis en/of middelen gebruik (drank en/of drugs), waarbij dit gedrag ervoor zorgt dat een uithuisplaatsing dreigt.

De behandeling duurt 4-6 maanden en vindt meerdere malen per week plaats in de omgeving waar het probleemgedrag zich voordoet. Samen met de jongere en alle systemen om de jongeren heen (ouders, broers/zussen, school, etc) wordt gewerkt om het ernstige probleemgedrag te verminderen en zo een uithuisplaatsing te voorkomen 

MST is erkend als effectieve interventie volgens Nederlands Jeugd instituut.

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling 

Speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waar sprake is van meerdere problemen (multiproblem), bieden wij Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) aan.

In het gezin heeft minimaal één iemand een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsachterstand; dit kan zowel de ouder als het kind zijn. Daarnaast is er sprake van een opvoedingsklimaat wat zorgelijk genoemd kan worden. Vaak veroorzaakt het gezin veel overlast in de buurt en vertonen zij zorgmijdend gedrag.

IAG-LVB vindt thuis plaats, is van korte duur (maximaal zeven maanden) en richt zich op verandering. Denk daarbij aan:

  • Verbeteren van opvoedingstaken
  • Een ondertoezichtstelling stoppen
  • Gedragsproblemen verminderen
  • Toename van ontwikkelingstaken
  • Jullie als gezin leren omgaan met de gevolgen van de beperking

De behandeling sluit aan bij het gezin en zet het gezin weer in hun eigen kracht.

Pedagogische Gezinsbehandeling Ambulant (PGA)

Prisma zorgt voor tijdelijke ondersteuning bij de opvoeding. Dit doen we in gezinnen waar een of meer van de kinderen een ontwikkelingsprobleem, een verstandelijke beperking en/of een psychiatrisch beeld heeft.
We helpen bij de ontwikkeling in de opvoedingssituatie, waarbij de regie en verantwoordelijkheden in handen blijven van de opvoeders. De hulp richt zich op de gedragsproblemen van het kind, op het stimuleren van de ontwikkeling en op de sociale relaties binnen het gezin.

Door de opvoedkundige kennis en ervaring van ouders te versterken kan het vermogen tot ontwikkeling en groei van de kinderen toenemen. Daarnaast zal de balans tussen draaglast en draagkracht in het gezin zich herstellen.
Waar we met de ouders aan werken:

  • Het probleemoplossend vermogen van de ouders
  • Regievoering in het gezin
  • Toezicht houden op hun kind
  • De interactie met hun kind en het opvoedkundig handelen

Opvoedondersteuning

Heeft één of meer van jullie kinderen een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychiatrisch probleem en ervaar je problemen met de opvoeding van of omgang met je kind? Wij kunnen helpen met Opvoedondersteuning.

Ook wanneer één of beide ouders een (verstandelijke) beperking hebben, is deze hulp geschikt.

Het doel is het verbeteren van de situatie bij jullie thuis, zodat jullie als gezin zelf weer verder kunnen. We versterken jullie in je taak als vader of moeder.

We zorgen er onder andere voor dat je problemen beter kunt oplossen, en dat jij als vader of moeder meer de regie krijgt thuis. Ook werken we eraan dat je weer goed met je kind kan omgaan. Wij passen ons aan jullie aan, zodat jullie als gezin weer zo goed als mogelijk zelfstandig kunnen zijn.

Meer informatie over onze therapieën en zorgmethodes?