AdobeStock_207923852_b.jpg

Goed bestuur is onmisbaar wanneer je als organisatie streeft naar de best mogelijke zorg. Wij zorgen daarom dat we risico’s managen, goed aansturen en veilige zorg aanbieden. Jaap de Bruin, voorzitter van de Raad van Bestuur gaat over de dagelijkse gang van zaken binnen Stichting Prisma. Hij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg. 

Raad van toezicht Prisma.jpg

Toetsen door de Raad van Toezicht

Natuurlijk leidt de Raad van Bestuur onze stichting niet in zijn eentje. Prisma’s Raad van Toezicht controleert of het beleid strookt met onze maatschappelijke functie en geeft advies. Deze raad bestaat uit verschillende

commissies met leden die onafhankelijk zijn van de Raad van Bestuur en van in- en externe belangenhouders. Als zij oordelen dat er onzorgvuldige beslissingen of afwegingen zijn gemaakt, trekken ze aan de bel.

Vergaderingen Raad van Toezicht 2018

De relatie tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Toezicht op de hoogte van de volgende onderwerpen binnen Prisma:

  • positionering en strategie
  • besluiten waarvoor toestemming van de Raad van Toezicht nodig is
  • problemen en conflicten binnen de organisatie of met derden
  • calamiteiten die schadelijk kunnen zijn voor Stichting Prisma

De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur regelmatig rapporteert over:

  • het uitvoeren van de maatschappelijke functie
  • strategie en risico's daarvan
  • de kwaliteit van de zorg
  • omgang met ethische vraagstukken
  • beoordeling van interne beheersystemen

Vergoedingen

Er zijn regels voor de leden van de Raad van Bestuur over bijvoorbeeld het aannemen van cadeaus en reiskosten.
Wat ze hebben gekregen per jaar, kun je teruglezen in de jaarrekening van Prisma.

Medezeggenschap

Heb je een vraag of mededeling voor de Raad van Toezicht? Mail ons