Passiviteiten dagelijks leven

PDL staat voor passiviteiten dagelijks leven. PDL is een zorgmethode die letterlijk aan het bed van de cliënt is ontstaan waar herstel niet meer mogelijk is en dus sprake is van passiviteit.

Passiviteiten dagelijks leven
Door te accepteren dat iemand iets niet meer kan en ook niet meer zal kunnen, kon gekeken worden naar manieren om iemand een ander leven te laten leven in zorgafhankelijkheid. Een leven waarbij comfort van zorg op de eerste plaats komt.


Wil de zorgverlener in de zorgrelatie de patiënt liefdevol ondersteunen bij het accepteren van diens passiviteit, dan is na en naast de acceptatie ook een vaardigheidsniveau noodzakelijk om bijvoorbeeld met pijn, afweerspanning, decubitusgevaar en ernstige bewegingsbeperkingen om te kunnen gaan. Om op dit vaardigheidsniveau te komen moet de zorgverlener kunnen beschikken over nieuwe handelingen, maatregelen en voorzieningen: PDL voorziet daarin. Stichting Prisma is de eerste zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die gecertificeerd is voor PDL

Wat is het doel van PDL?

{hidden}PDL heeft als doel de dagelijkse verzorging ontspannen te laten verlopen zodat de cliënt die verzorgd wordt zich er prettig bij voelt. Het gaat om activiteiten in de zelfzorg die door begeleiders overgenomen worden, omdat de cliënt zelf niet (meer) in staat is de handeling(en) uit te voeren.

Het zijn handelingen die verband houden met: zitten en liggen, gewassen worden, gekleed worden, verschoond worden, verplaatst worden en gevoed worden.

PDL is een multidisciplinaire zorg- en behandelmethode waarbij het team bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten, praktijkverpleegkundigen, transferdeskundigen, logopedisten en casemanagers Meer Mens.

Bij welke vragen kun je de PDL-methode inzetten?

{hidden}De PDL-methode is van toepassing op alle mensen met (deel)passiviteitsproblemen die verpleegd en/of verzorgd worden in een verpleeghuis, zorgcentra, instelling voor mensen met een (verstandelijke)/(lichamelijke) beperking.De

PDL-methode kan ingezet worden bij vragen over:
De dagelijkse verzorging van de cliënt die te maken heeft met één of meerdere zelfzorgtekorten.

Waaraan draagt de PDL methode bij:

{hidden}- Het vergroten van het comfort van de zorg
- het bevorderen van ontspanning door gebruik te maken van bepaalde (haptonomische) til- en verplaatsingstechnieken, handzettingen en zo nodig hulpmiddelen
- Het optimaliseren en behouden van contact met de cliënt
- Het bieden van voorspelbare begeleiding en verzorging
- Preventie van decubitus
- Het voorkomen van pijn en ongemak
- Het verminderen van de fysieke belasting

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd/het advies gegeven?

{hidden}De PDL-methode wordt vooral op locatie toegepast. Zowel thuis, op het werk en/of school.

Hoe wordt het team PDL ingeschakeld?

{hidden}Om advies te krijgen over de PDL-methode is een verwijzing van de arts en/of gedragsdeskundige nodig.
Voor de professionals
Samenwerkingspartners
(para)medici, artsen, AVG, Kentalis, Audiologisch Centrum, Hoorwinkels, collega-behandelaars uit soortgelijke instellingen.

Daarnaast is het team PDL van Prisma actief in platforms als Stichting PDL, Expertiseteams en het EMG-platform.

Interessante websites

{hidden}www.stichtingpdl.nl

 

widgetwidget

Bel ons!088 7702200